Yaxşılıq edənlərin dünyada və axirətdə mütləq yaxşılıqla qarşılıq görəcəkləri Allahın Quranda bildirdiyi sirlərdən biridir. Bu mövzu ilə bağlı ayələrdən biri belədir:

De: “Ey Mənim iman gətirən qullarım! Rəbbinizdən qorxun! Bu dünyada yaxşılıq edənləri yaxşılıq gözləyir. Allahın yer üzü genişdir. Yalnız səbir edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir”. (Zumər surəsi, 10)

Ancaq bunun üçün əsl yaxşılığın nə olduğu bilinməlidir. Əksər toplumlarda geniş yayılmış bir yaxşılıq anlayışı vardır; gülərüz olmaq, dilənçilərə pul vermək və ya hər hadisəni xoşluqla qarşılamaq. Halbuki, əsl yaxşılıq Quranda göstərilmişdir. Allah bir ayədə gerçək yaxşılığın nə olduğunu belə açıqlayır:

Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl (sahibləri) Allaha, Axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, habelə döyüşdə səbir edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. (Bəqərə surəsi, 177)

Ayədə də bildirildiyi kimi, əsl yaxşılıq insanın Uca Allahdan qorxub çəkinərək axirətdə verəcəyi hesabı düşünməsi və vicdanını dinləyərək hər an Allahın ən çox razı olacağı davranışı seçməsidir. Allah imanlarından, qorxularından və sevgilərindən ötrü yaxşılıq edənləri sevəcəyini və onlara yaxşılıqla qarşılıq verəcəyini bildirmişdir:

Beləliklə Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. (Ali İmran surəsi, 148)
... Bu dünyada xeyirli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Axirət yurdu isə daha xeyirlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. (Nəhl surəsi, 30)

Bu Allahın fədakarlıq edənlərə və Onun razılığını qazanmaq üçün çalışanlara Quranla bildirdiyi bir müjdədir. Allah həm dünyada, həm də axirətdə bu inananları gözəl bir həyatla yaşadacağını müjdələmişdir. Bu həm maddi, həm də mənəvi nemətlərdə yüksəlişdir. Quranda kimsənin sahib ola bilməyəcəyi qədər böyük bir mülkə qovuşduğu bildirilən hz. Süleyman (əs), Misir xəzinələrinin idarəsini ələ alan hz. Yusif buna misaldır. Allah “Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı?”(Duha Surəsi, 8) ayəsi ilə Peyğəmbərimizə (səv) bol nemət ehsan etdiyini bildirmişdir.

Yaddan çıxmamalıdır ki, dünyada gözəl və ehtişamlı bir həyat sadəcə keçmişdə yaşayanlara verilməyib. Allah hər dövrdə iman gətirən qullarına onları gözəl bir həyatla yaşadacağını vəd etmişdir:

Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq. (Nəhl surəsi, 97)

İman gətirənlər heç vaxt dünya nemətləri dalınca qaçmazlar. Dünya malını, şöhrətini və ya etibarını məqsədə çevirməzlər. Allahın ayələrdə də bildirdiyi kimi onlar axirəti qazanmaq üçün canlarını və mallarını satmışdırlar. Onların nə ticarətləri, nə də alış-verişləri ibadət etmələrinə, Allahı anmalarına, din üçün xidmət etmələrinə mane olmaz. Hətta aclıq və yoxsulluqla sınandıqları zaman çox təslimiyyətli və səbirli olarlar və əsla gileylənməzlər.

Peyğəmbərimiz (səv) dövründə hicrət edən möminlər buna bir nümunədir. Onlar Allah yolunda evlərini, işlərini, ticarətlərini, bütün mallarını, bağ-bağçalarını geridə qoyaraq başqa bir şəhərə getmişlər və orda aza qane olmuşlar. Bunun qarşılığında isə sadəcə Allahın özlərindən razı olmasını diləmişlər.

Allah möminləri səmimi olaraq və ixlasla Axirət yurduna yönəldikləri üçün daim ruziləndirmiş , gözəl və təmiz nemətlər içərisində yaşatmışdır. Bu nemətlər və zənginliklər isə onların dünyaya bağlanmalarına yox, əksinə Allah şükür edib Onu anmalarına vəsilə olmuşdur. Göstərdikləri bu əxlaqın qarşılığında dünyada gözəl bir həyatla yaşayacaqları Allahın möminlərə vədidir.

Allah xeyir iş görən qullarına verdiyi qarşılığı qat-qat artıracağını vəd etmişdir. Bu mövzuda Quranda belə xəbər verilir:

Kim yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər. Kim pislik gətirərsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. (Ənam surəsi, 160)
Həqiqətən, Allah zərrə qədər də olsa zülm etməz. Əgər qulun gördüyü iş yaxşı əməl olarsa, Allah bunu artırar və Öz tərəfindən böyük mükafat verər. (Nisa surəsi, 40)

Allahın edilən yaxşılığın qarşılığını qat-qat artırmasına ən gözəl nümunə dünya və axirət həyatıdır. Dünya həyatı təxminən 60 il kimi qısa bir müddət davam edən bir zaman dilimidir. Halbuki bu dünyada əməli saleh olan, xeyir işlər görən insanlar bu qısa müddət ərzində etdikləri yaxşılıqların qarşılığını axirətdə sonsuz bir gözəlliklə alacaqlar. Allah bu vədini bir ayədə belə xəbər verir:

Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və bundan da üstünü vardır. (Yunus surəsi, 26)

Bunun nə qədər böyük bir mükafat olduğunu anlamaq üçün “ sonsuzluq” məfhumu üzərində bir az düşünülməlidir. Dünya üzərində bu günə qədər yaşamış və bundan sonra yaşayacaq bütün insanların hər anı sayaraq keçirdiyini fərz edək. Şübhəsiz, bu insanların bütün saydıqları ədədlər üst-üstə toplanıb bir olsa həmin ədəd tələffüz edilməyəcək böyüklükdə olardı.

Amma bu insan təxəyyülünün fövqündə duran ədəd “ sonsuzluq” anlayışının yanında sıfırdan fərqsizdir. Çünki “ sonsuz “ demək əsla bitməyən və tükənməyən bir zaman deməkdir. Dünyada Allah rizasına uyğun yaşayan insanların axirət yurdları cənnət olacaqdır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Nəfslərinin istədiyi və ruhlarının zövq ala biləcəyi hər şeyə sahib olacaqlar. Şübhəsiz, bu Allahın sonsuz rəhmətini dərk etmək üçün gözəl nümunədir.

ADNAN OKTAR:

Tək yol Quran əxlaqını tam mənimsəmək, Quran əxlaqı ilə hərəkət etmək, çox səmimi olmaq, Allahdan çox qorxmaq, Allahı çox sevmək və Allaha aşiq olmaqdır. Hər səhər-səhər yuxudan aşiq şövqü ilə oyanmalıyıq, ilk ağlımıza gələn Allah olmalıdır. Həmin an bir aşıq həyəcanı bizi bürüməlidir, onun yaratdığı gözəllikləri, verdiyi canı və bəxş etdiyi nemətlərin gözəlliklərini görüb Allaha şükür etməliyik, həmd etməliyik. Allahdan qorxmalıyıq, çox gözəl əxlaqlı olmalıyıq, eqoist və xəsis olmamalıyıq.

Fədakar olmalıyıq. Gözəl əxlaq çox qiymətlidir, insana baha başa gəlir. Maddi itkilər gətirir, mənəvi itkilər də. Məsələn, insan həbs oluna bilər, əzab çəkə bilər, təhqir oluna bilər, zülm görə bilər, gözəl əxlaqlı olmaq istəyən biri bütün bunlara səbir edər. Gözəl əxlaqlı olmaq hər zaman insana nemət gətirməz. Məsələn, pula ehtiyacın olsa belə, kasıblara verər və həyatlarını xilas edərsən. Nə bilim, məsələn, yalan söylənəcək yerdə doğrunu deyərsən, sənə ziyanı olar, amma mərdlik göstərib doğru danışarsan. Məsələn, kimsə birini öldürüb, digəri şahidlik etməlidir, amma qorxusundan etmir, mərd və səmimi olan biri isə gedib şahidlik edər, ondan qorxmaz, dürüstdür çünki. Məntiqi ilə hərəkət edən biri mən getsəm, bunlar mənim başıma oyun açar deyə düşünə bilər. Dürüst, səmimi və gözəl əxlaqlı olan birisi isə bunun yükünü öz üzərinə götürər, yəni gözəl əxlaqlı bir insan eyni zamanda zülmü də gözə alar.

(Cənab Adnan Oktarın Ekin TV reportajından, 12 Mart 2009)