Şeytan insanın dünyadakı ən böyük düşmənidir. Hz. Adəm (əs) yaradılanda şeytan Allaha itaət etməmiş və bütün insanları Onun yolundan uzaqlaşdıracağına söz vermişdir. Allah Quranda şeytanın insanları doğru yoldan ayırmaq üçün hər cür yola əl atdığını, onlara tələ qurduğunu, dünya həyatını gözəl və cəlbedici göstərdiyini bildirir.

Möminlər Allah yolunda, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir. (Nisa surəsi, 76)
İblisin onlar barəsindəki ehtimalı doğru çıxdı. Bir dəstə mömindən başqa, qalanları onun toruna düşdülər. Halbuki o, bu insanlar üzərində ixtiyar sahibi deyildi. Biz ancaq axirətə inananla ona şəkk gətirən kimsələri ayırd etmək üçün (şeytana) belə bir fürsət verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir. (Səba surəsi, 20-21)

Əslində şeytanın hiyləsinin zəif olması və heç bir gücünün olmaması Allahın insanlara yaratdığı asanlıqdır. Çünki din əxlaqını yaşayan bir insanın qarşısında ən böyük maneə şeytandır. Onun zəif və gücsüz olması isə möminlərin Quran əxlaqını yaşamasında çətinlik çəkməyəcəklərini göstərir. Ancaq bunun üçün insan səmimi imana sahib olmalıdır.Quranda da əməli saleh olanların şeytanın qurduğu tələlərdən təsirlənməyəcəkləri bildirilmişdir:

(İblis) dedi: “Ey Rəbbim! Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə onlara (pis işləri) gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam. Yalnız Sənin sadiq qullarından başqa” (Hicr surəsi, 39-40)

Allah başqa bir ayədə də şeytanın iman gətirənlərin və təvəkkül edənlərin üzərində heç bir təsirinin olmadığını belə bildirmişdir:

Şübhəsiz ki, şeytanın, iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. Onun hakimiyyəti yalnız onu özünə dost tutanlar və Allaha şərik qoşanlar üzərindədir. (Nəhl surəsi, 99-100)

Şeytan iman gətirənlər üzərində hökmranlıq edə bilməsə də, etdikləri bir işdə onlara vəsvəsə verməyə çalışa bilər.

Allahın Quranda bildirdiyi başqa vacib sirr də insanın özünə gələn vəsvəsədən necə qurtula biləcəyidir. Bu Allahdan qorxan və cənnəti hədəf alan möminlər üçün çox vacib məsələdir.

Çünki vəsvəsə şeytanın insanları Allahın yolundan uzaqlaşdırmaq, onları boş və məqsədsiz işlərlə məşğul etmək üçün pıçıldadığı sözlərdir.Şeytan bu yolla insanlara hüzün, qorxu, sıxıntı verməyə, onların aralarını vurmağa, Allah, Quran və ya din barədə şübhəyə salmağa çalışır. Lazımsız mövzularda insanları üzərində uzun-uzun düşünəcəyi və heç bir əsası olmayan şübhələrə salır. Quranda şeytanın bu xüsusiyyətini bildirən ayələrdən bəziləri belədir:

Mən onları mütləq (doğru yoldan) azdıracaq və xülyalara salacağam; onlara mal-qaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm”. Allahı qoyub şeytanı özünə himayədar tutan şəxs açıq-aşkar ziyana uğramışdır. (Şeytan) onlara vədlər verir və onları xülyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. (Nisa surəsi, 119-120)
(O şeytan) ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır. (Nas surəsi, 5)

Şeytanın verməyə çalışdığı vəsvəsə nə olursa olsun, möminlər Allahın yoluna tabe olduqları üçün bu vəsvəsələrin onların üzərində heç bir təsiri olmaz. Allah şeytana qarşı möminləri belə xəbərdar edir:

Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman (Allahı) xatırlayar və dərhal (gerçəyi) görərlər. (Əraf surəsi, 200-201)

Ayədən də anlaşıldığı kimi möminlər şeytandan gələn vəsvəsələrə qarşı diqqətlidirlər. Şeytanın vəsvəsələri üzərində uzun-uzun düşünüb zamanlarını israf etməz, bu vəsvəsələrə qapılaraq Allahın razı olmayacağı, bir möminə yaraşmayacaq sıxıntılı, hüzünlü və qorxaq bir ruh halına bürünməzlər. Bir sıxıntı, Qurana uyğun olmayan bir düşüncə hiss etdikləri zaman düşünər və bunun Allahın razı olmayacağı və şeytandan gələn bir vəsvəsə olduğunu anlayarlar. Bir sıxıntı, Qurana uyğun olmayan bir düşüncə hiss etdikləri zaman düşünər və bunun Allahın razı olmayacağı və şeytandan gələn bir vəsvəsə olduğunu anlayarlar.