Allah Quran ayələrində insanlara nemətlərin verilməsinin və geri alınmasının səbəbini belə bildirmişdir:

Bu, ona görədir ki, bir camaat nəfslərində olanı dəyişməyincə, Allah da onlara verdiyi neməti dəyişən deyildir. Şübhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Biləndir. (Ənfal surəsi / 53)

Allah başqa ayədə isə bir çox insanın iman gətirməyəcəyini bildirir:

Allahın əmri ilə insanın həm önündə, həm də arxasında daim onunla birlikdə olub onu qoruyan mələklər vardır. Həqiqətən də, insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə pislik etmək istəsə, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Onların Ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur. (Rad surəsi / 11)

Bu ayələrdə bildirilənlər çox vaxt insanların bixəbər olduğu və ya nəzərdən qaçırtdığı vacib sirlərdir. Allah insanlara gözəl əxlaqlarına görə müxtəlif nemətlərini artıracağını, pis əxlaq nümayiş etdirən insanlara verilən nemətləri isə azaldacağını, insanların davranışlarındakı və səmimiyyətlərindəki dəyişikliyə görə bəxş etdiyi nemətlərdə də dəyişiklik olacağını bildirmişdir.

Bu sirri bilən möminlər qarşılaşdıqları hər hadisədə Allahın yaratdığı hikmətləri axtardıqları kimi, bu mövzuya da diqqət edirlər. Qətiyyən özlərini yetərli görmür, hər zaman Quran əxlaqını daha da mükəmməl yaşamağa, əskikliklərini, qüsurlarını düzəltməyə cəhd edirlər. Heç vaxt sabit, olduqları vəziyyəti qəbul edən, özlərini yetərli görüb gözəl əxlaqlarından əl çəkən birisi olmurlar.