Beş vaxt namaz Allahın Quranda fərz buyurduğu vacib ibadətdir. Allah namazlarında daimi və həssas olanları mükafatlandıracağını bildirmişdir. Quranda onların sahib olduqları daha bir üstünlük belə buyrulmuşdur:

Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən, namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaq isə ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir. (Ənkəbut surəsi / 45)

Ayədə bildirildiyi kimi, namaz qılan insanlar çirkin və yaramaz işlərdən çəkinirlər. Allah pisliklərdən uzaq olmalarını onların qəlbinə ilham edir.

Quranda bildirilən namaz ibadətini həssaslıqla yerinə yetirən insan Allahdan qorxan insandır. Rəbbimizin hüzurunda 5 vaxtda qiyamda duran, səcdə və ruku edən insan qəlbindəki hörmət dolu qorxuya görə pisliklərə də yaxınlaşa bilməz. Allahın izni və ilhamı ilə, vicdanı çirkin işlər görməsinin qarşısını alır. Bu cür insan bir anlıq pislik etsə də, Rəbbimizin hüzurunda dua edərkən və Onun sonsuz qüdrətini düşünərkən dərhal etdiyi pislikləri görər və tövbə edərək bir daha təkrar etməmək şərti ilə ondan uzaqlaşar.