Quranda möminlərə bildirilən ən vacib sirlərdən birində bir-biriləri ilə mübahisə etməmələri, əks təqdirdə birliklərinin pozulacağı, zəifləyəcəkləri və ruhdan düşəcəkləri bildirilmişdir. Ayə belədir:

Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir. (Ənfal surəsi / 46)

Təvazökarlıq, heç bir şeyə qarşı hərisliyi olmamaq, ara düzəldən, həll yolu tapan və asanlıq gətirən biri olmaq Qurana uyğun olan əxlaqdır. Bunun əksi olsa insanlar arsında münaqişələr və ixtilaflar baş verər. Əlbəttə ki, hər bir insan fərqli düşüncələrə sahib ola bilər. . Məsələn, bir problemin həlli üçün 20 nəfər 20 müxtəlif fikir irəli sürə bilər. Bunların hər birinin haqlı, doğru və ya uyğun yönləri ola bilər. Lakin hər kəs öz istədiyinin olması üçün təkid etsə, aydındır ki, qarışıqlıq və ixtilaf baş verəcək.

Halbuki möminlər mübahisə etməməli, bir-birilərinə qarşı çox fədakar olmalı, yardım etməli, bir-birilərini çox sevməli və həmrəy olmalıdırlar. Əsasən də çətin vaxtlarda vaxtlarda hər zamankindən də çox Allahı zikr etməli, daha çox başa düşən və asanlıq tərəfdarı olmalıdırlar. Mübahisə gücün azalmasına səbəb olduğu kimi, birlik və bərabərlik də möminlərə güc qazandırır. Allah bir ayədə möminlər dost və yardımçı olmasa, yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verəcəyini sirr olaraq bildirmişdir:

Kafirlər də bir-birinə dostdurlar. Əgər siz bunu etməsəniz (bir-birinizə yardımçı olmasanız), yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər. (Ənfal surəsi / 73)

Allah bunların hər birini sirr olaraq bildirmiş və möminlərin üzərinə məsuliyyət qoymuşdur. Heç bir müsəlman öz qardaşı ilə arasındakı mübahisə üçün “buna görə nə olacaq ki?” deməməlidir. Çünki Allah müsəlmanların gücdən düşəcəyini bildirmişdir. Onlar buna görə məsuliyyət daşıyırlar. Müsəlmanlar bir-birilərinin səhvlərini, xətalarını və qüsurlarını araşdırmamalı, bir-birilərinə örtük olub, bir-birilərini şəfqət və mərhəmətlə tamamlamalıdırlar.

Bunun sayəsində bütün gücləri ilə Allahın dinini və Quran əxlaqını insanlara yayacaq, elmi fəaliyətlərlə Allahın varlığının dəlillərini göstərəcək və bütün insanlığa böyük xidmətlər edəcəklər. Ancaq unudulmamalıdır ki, əslində hər kəs öz axirətini qazanmaq üçün, əzabdan xilas olmaq üçün cəhd edir.

ADNAN OKTAR:

Lakin mənə elə gəlir ki, bu hadisələrin səbəblərindən biri də Peyğəmbərimizin (səv) axırzaman izahlarına müsəlman qardaşlarımızın əhəmiyyət verməməsidir. Çünki həm Allah Quranda axırzamanı təsvir etmiş, müsəlmanların necə davranmalarını bildirmişdir, həm də Peyğəmbərimiz (səv) hədislərində axırzamanı ətraflı izah etmişdir.

Ən əsas müsalmanlar birləşməlidirlər, yəni bir tavan altında toplanmalıdırlar. Türk İslam Birliyi qurulmalıdır. Ayrı-ayrı, parçalanmış müsəlmanların qurda-quşa yem olmasından Allahın izni ilə qaçmaq mümkün olmaz. Çünki bu hərəkət Allahın əmrinə qarşıdır. Allah müsəlmanların bir yerdə olmasını istəyir. Qəlbən, mənən, ruhən sevgi birliyinin qurulmasını söyləyir. Axırzamanda bu cür hadisələrin olacağını Peyğəmbərimiz (səv) bildirib. Fitnələr olacağını, qətliamlar, qarışıqlıqlar olacağını; dövrümüz Mehdiyyət dövrüdür, hz. İsanın (əs) nüzulu dövrüdür. Hz. İsanın (əs) nüzuluna, hz. Mehdinin (əs) zühuruna əhəmiyyət verməyənlər, öz düşüncələrinə görə hadisələri qiymətləndirməyə çalışanlar çıxılmaz vəziyyətə düşürlər.

Çətinliklər altında qalırlar. Bunun çarəsi axırzamanın bütün xüsusiyyətlərini müsəlmanların öyrənməsidir. Peyğəmbərimiz (səv) bunları boş yerə anlatmayıb. Peyğəmbərə əhəmiyyət verməyən dinə də əhəmiyyət verməz. Ona görə də axırzamana yaxşı diqqət yetirsək görərik ki, çarələri Peyğəmbərimiz (səv) burada çox yaxşı izah edib. O çarələrə əsasən hərəkət etsək çox gözəl nəticələr əldə edərik.

(Cənab Adnan Oktarın Əl Qüds reportajından, noyabr 2008)

ADNAN OKTAR:

Mən Əhli-sünnə məzhəbinə məxsusam, hənəfiyəm. Lakin şiə qardaşlarımı çox təqvalı, çox mükəmməl hesab edirəm. Çox yaxşı insanlar hesab edirəm. Xalis müsəlmanlar hesab edirəm. Həmçinin vəhabi qardaşlarım da çox təqvalı, çox dindardır. Din əxlaqını çox gözəl yaşayan insanlar olaraq görürəm. Biz sanki bir məktəbin tələbələriyik. Amma eyni məktəbin tələbəsiyik. Yəni eyni məqsədə xidmət edirik. Çünki Allahımız bir, kitabımız bir, qibləmiz birdir. Eyni peyğəmbərə inanırıq, eyni peyğəmbərlərə inanırıq. Hər şeyimiz eynidir. Yalnızca təqvada yarış vardır. Təqvada yarışırıq.

Müxbir:

Müsəlmanlar qətliamlara məruz qalırlar. Əvvəl Bosniya və Herseqovinada. İndi İraqda, Əfqanıstanda, Fələstində. Bu məsələdə, sizcə, nə etmək lazımdır?

ADNAN OKTAR:

Müsəlmanların birlikdə olmaması, birlikdə hərəkət etməməsi haramdır. Haram bir hökmdür. Yəni müsəlmanların birlikdə hərəkət etməsi, qardaş olması, hamısının birlikdə qardaş olması və bir lider ətrafında toplanmaları da Qurana əsasən fərzdir. Müsəlmanlar bunu etmirlər. Müsəlmanlar bu fərzi yerinə yetirəcəklər. Buna görə deyirəm, yəni türklərin başçılığı altında, türk millətinin başçılığı altında Türk İslam Birliyi yaradılsın. Hər biri ayrı milli dövlət olaraq qalsınlar. Hər bir dövlət daxilində azad hərəkət etsin, lakin başlarında bir mənəvi lider olsun. Çünki xristianların Papası var, liderləri var. Müsəlmanların da mənəvi lideri olmalıdır. Bu mənəvi birliyin başında birisi olsa, bu qarışıqlıq, bu fitnə rahatlıqla sona çatar. Bu zaman dünyanın bir yerində müsəlmanların barmağının ucu zədələnərsə, bütün müsəlmanlar birlikdə hərəkət etdiyi üçün bunun qarşısı dərhal alınar. Lakin bu cür parçalanarsa, böl, parçala, ud siyasəti ilə hərəkət edərlərsə, əlbəttə ki, kiçik hissələri udmaq asandır. Amma bütöv olan müsəlman aləmini udmaq mümkün deyil. Müsəlmanlar tezliklə bu fərzi yerinə yetirməlidirlər.

(Cənab Adnan Oktarın Əl Bağdadiə reportajından, 29 iyun 2008)