Bir çox insanın ölümlə bağlı bilmədiyi sirri Allah Quranda xəbər vermişdir. İnsanın gerçək ölümü ilə, yəni ölüm anında gördükləri ilə digər insanların kənardan müşahidə etdikləri eyni deyildir. Allah bunu ayələrdə belə bildirir:

Can boğaza yetişdiyi zaman – həmin an siz can verən adama baxırsınız. Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə bunu görmürsünüz. (Vaqiə surəsi / 83-85)

Allah, həmçinin, ölüm anında inkar edənlərin şiddətli qorxu və iztirab çəkdiklərini də qeyd etmişdir.

Allaha qarşı yalan uydurandan və ya özünə vəhy olunmadığı halda: “Mənə də vəhy olunmuşdur” – söyləyəndən və: “Mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm” – deyəndən daha zalım kim ola bilər? Zalımları ölüm girdabında olduqda, mələklərin də əllərini uzadıb: “Canlarınızı çıxarın! Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə və Onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə bu gün siz cəzalandırılacaqsınız!” – dediklərini bircə görəydin. (Ənam surəsi / 93)
Onların nə malları, nə də övladları səni təəccübləndirməsin. Allah bunlarla, bu dünyada onlara əzab vermək və onların kafir olaraq canlarının çıxmasını istəyir. (Tövbə surəsi / 85)

İnkar edən insanın yatağında rahatlıqla öldüyünü görə bilərik. Ölüm anında heç bir ağrı hiss etmədiyi, çətinlik çəkmədiyi və gözlərini yavaşca yumduğunu zənn edə bilərik. Halbuki Allah inkarçının ölümünün böyük iztirab və ağrılarla baş verdiyini bildirmiş və ölüm mələklərinin də onların canlarını alma şəkli ayələrdə qeyd edilmişdir:

Bəs mələklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Bu ona görədir ki, onlar Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə uydular və Onun razı qaldığı şeyə nifrət etdilər. Buna görə də Allah onların əməllərini boşa çıxartdı. (Məhəmməd surəsi / 27-28)
Kaş sən kafirləri mələklər onların canını alarkən görəydin. Mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura deyirdilər: “Dadın yandırıcı odun əzabını! Bu, öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir. Yoxsa Allah qullarına zülm edən deyildir”. (Ənfal surəsi / 50-51)

Möminlərin ölümləri isə çox rahatdır. Məsələn, peyğəmbərlə birlikdə döyüşə gedən və orada xəncərlə öldürülən mömin, əslində çox rahat və qorxu hiss etmədən ölüm anını yaşayır. Allahın ayədə bildirdiyi kimi, onların canları sakitcə alınacaq və mələklər tərəfindən salam və müjdə ilə qarşılanacaqlar.

ADNAN OKTAR:

Mömin üçün ölüm çox zövq vericidir, yəni ona qarşı göstərilən münasibət, qarşılaşacağı hadisələr çox zövqlüdür, ruhunun alınmasından ayrı zövq alır, qarşılaşdığı insanların gözəlliyindən ayrı. Məsələn, Əzrail (əs) çox dəbli geyimdə və gözəl ətirli, gözəl görünüşlə, çox alicənab və gözəl tərzdə canını almağa gəldiyini söyləyir. Yəni Allahın hüzuruna aparacam səni deyir. Amma möhtəşəm sevgi, ünsiyyət və əhval-ruhiyyə yaranır, mömində qarşılıqlı dərin sevgi mühiti meydana gəlir.

Lakin inkarçılarda başdan sona qədər hər şey dəhşətlidir, Allah qorusun, yəni hər mərhələsi dəhşətlidir. Ağrı mərhələsi ayrı, canının çıxma mərhələsi ayrı, aparılması ayrı, məsələn, döyülərək aparılır, aparıldıqları yerdə yenə alçaldılırlar, məsələn, yerdə sürükləmək var, yerdə sürünərək gedirlər, yəni ayaq üstə yerimirlər. Məsələn bir qisminin gözləri görmür, bir qisminin qulaqları eşitmir. Yəni çox narahat halda olurlar, əslində bu vəziyyət etdiklərindən və edəcəklərindən peşman olmaq üçün kifayətdir, insan elə zənn edir ki, çox peşman olub, lakin elə deyil, cəhənnəmdə təkəbbürləri və azğınlıqları daha da artır.

Allah ayədə göz ucu baxarlar deyir, peşmanlıqlarını gizləyərlər deyir. Yəni daha da azğınlaşırlar, daha da hirsli olurlar. Bir çoxu da birbaşa Allaha “Ya Rəbb, mənə belə bir nemət ver” demir. “Rəbbinə söylə” deyir. Məsələn, oradakı cənnət gözətçilərinə, cəhənnəm zəbanilərinə bu cür xitab edirlər. Lakin bunu görən möminlər cənnətin dəyərini daha da çox başa düşürlər. Bir qardaşım soruşmuşdu ki, görəsən cənnətdə insan darıxarmı. Cənnətdə insan darıxmaz, çox zövq vericidir cənnət. Yəni nemət yurdudur, hər gün bayramdır cənnət. Hər gün sonsuza qədər bayramdır, möhtəşəm zövqlü və əyləncəli bayramdır. Rəbbinin gözəlliklərinə qovuşmusan, rəhmətinə qovuşmusan, Allahın rizasını qazanmısan, cənnətinə gəlmisən, insan necə darıxa bilər, istədiyi hər şey var.

Hər an hər şey də istədiyi kimi yaradılır. Məsələn, tez-tez simanı dəyişdirir Allah, tez-tez siması dəyişir, istədiyi kimi tez-tez bir şey olduqda, gözəllik olduqda dəyişir. Məsələn, əşyanın forması dəyişir, ətirin forması dəyişir, yeməklərin forması dəyişir, fikrindən nə keçərsə, nə istərsə həmin anda olur. Bu çox böyük nemətdir. Amma cənnətin dəyərini daha yaxşı bilmələrinin səbəbi cəhənnəmi görmələridir. Yəni onu görərək müqayisə aparacaq və cənnətin daşlarını da öpəcəklər inşaAllah.

Möminlər Əzrail ilə qarşılaşdıqda isə onsuz da onun gözəlliyindən hipnoz olurlar. Möhtəşəm yaraşıqlıdır Əzrail (əs), yəni tərifə sığmayacaq qədər yaraşıqlı və gözəldir, yanındakı heyət də həmçinin. Onlar da çox gözəl varlıqlardır. Qısası, mömin üçün çox böyük nemətdir. Lakin Əzrail (əs) inkar edənlərin zənn etdiyi kimi, insanların beynində canlandırdığı kimi deyil, çox şiddətli əzab verir. Amma yenə də Əzrailin gözəlliyində qüsur olmaz. Yəni hər zaman gözəldir Əzrail (əs). Amma verdiyi əzab çox şiddətlidir. Oradakı gözətçilərin verdiyi əzab çox şiddətlidir, ona yardım edən mələklərin verdiyi əzab çox şiddətlidir.

(Cənab Adnan Oktanın Çay TV reportajından, 28 Fevral 2009)