Quranda bildirilir ki, bütün ibadətlər qəlbən və yalnızca Allah rizası üçün edilməlidir.

…... Kim könüllü olaraq yaxşılıq etsə, bu onun üçün daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruc tutmaq daha xeyirlidir. (Bəqərə surəsi / 184)
Namazları və (günortadan sonrakı) orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun. (Bəqərə surəsi / 238)
Həqiqətən, İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi. O, müşriklərdən deyildi. (Nəhl surəsi / 120)

Allah Quranda göstəriş üçün infaq edən və ya göstəriş üçün namaz qılan insanların olduğunu bildirmişdir. Ancaq ayələrdə də xəbər verildiyi kimi, namaz qılan, oruc tutan, zəkat verən və itaət edən insanın niyyəti daha vacibdir. Bu insanlar namaz qılarkən Allahı düşünmürlər. Onun qarşısında nə qədər aciz olduğunu dərk etmədən yalnızca ağızları ilə dua və təriflər deyə bilirlər. Yaxud da bir insan tez-tez xeyirli işlər görə, məktəblər açıb, kasıblara kömək edə bilər.

Lakin həmin insan bütün bunları Allahın ondan razı olmasını istəyərək, Allah qarşısında aciz və möhtac olduğunu düşünərək və axirətdən qorxaraq etmirsə, ibadətləri Allah Qatında qəbul edilməyə bilər.

Allah bir ayədə insanların kəsdikləri qurbanların qanlarının yox, təqvalarının Ona çatacağını belə bildirmişdir:

Onların nə əti, nə də qanı, Allaha çatmaz. Ona yalnız sizin təqvanız çatar. Sizi doğru yola yönəltdiyinə görə Onu uca tutasınız deyə, bu heyvanları sizə beləcə ram etdi. Sən isə yaxşılıq edənləri müjdələ! (Həcc surəsi / 37)

Bir çox insanın ən böyük səhvlərindən biri odur ki, onlar yalnızca əməllərinə görə sorğu-suala çəkiləcəklərini zənn edirlər. Halbuki Allah insanın niyyətinə, düşüncələrinə və qəlbində gizlətdiklərinə görə də sorğu-suala çəkəcəyini bildirir:

Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. Siz içərinizdə olanı üzə çıxarsanız da, gizlətsəniz də Allah buna görə sizi hesaba çəkəcək. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir. (Bəqərə surəsi / 284)

Allah hər bir insanın qəlbini, düşüncəsini, şüuraltını və insanlardan gizlətdiklərini ən yaxşı biləndir. Allah insan ilə qəlbi arasındadır. Qısası, insan heç bir şeyini Ondan gizləyə bilməz. Ağlındakı şübhə, vəsvəsə, möminlər barəsindəki həqiqi düşüncələri, Quran haqqındakı inancı, ibadətləri yerinə yetirərkən ağlından keçənləri Allah bilir və bunların hamısı mələklər tərəfindən yazılır.

Məsələn, bir ibadəti ürəkdən etmirsə, qəlbindən pis fikirlər keçirsə Allah bunu bilir. İnsan axirətdə bunların hər birini qarşısında görəcək. İnsanın xilas yollarından biri qəlbinin təmiz olması, din əxlaqını səthi deyil, qəlbində, fikirlərində səmimi olaraq yaşamasıdır. Qısa və keçici həyat üçün axirətdəki sonsuz və həqiqi həyatı gözdən qaçırtmaq böyük ağılsızlıq olar. Allahın dünya həyatının keçiciliyi haqqında insanları xəbərdar etdiyi ayələrdən bəziləri belədir.

Ey qövmüm! Bu dünya həyatı ancaq fani bir zövqdür, axirət isə qərar tutacağınız yurddur. (Mümin surəsi / 39)
Əsl həqiqətdə, bunlar ötəri dünyanı üstün tutaraq qarşılarındakı ağır günü görməməzliyə vururlar.
(İnsan surəsi / 27)