Allahın ayələrdə bildirdiyi kimi hikmət və təsirli danışıq qabiliyyəti Allah Qatından insanlara verilən nemətdir. Allah ayələrdə belə buyurmuşdur:

Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kimə hikmət verilmişsə, ona çoxlu xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayarlar. (Bəqərə surəsi / 269)
Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə də hikmət (peyğəmbərlik) və düzgün qərar çıxartmaq qabiliyyəti bəxş etdik. (Sad surəsi / 20)

Hikmətli və təsirli danışmaq insanlara verilən xeyir və gözəllikdir. Bir mövzu müxtəlif formalarda və müxtəlif insanlar tərəfindən fərqli üslublarla izah edilə bilər. Lakin əsas olan hikmətli və təsirli danışmaqdır. Bu cür izah forması insanların diqqətini toplayır, onların qəflətdən oyanmasına kömək edir, çox yaxşı bildikləri, amma heç vaxt düşünmədikləri mövzular üzərində düşünmələrinə və həqiqətlərin açıq şəkildə görünməsinə səbəb olur.

Hikmətli danışdıqda mövzular lazımsız şəkildə uzadılmaz. Hər şey çox qısa, vacib, lakin ən başa düşülən və təsirli formada izah edilər. Başqa insanın saatlarla danışaraq izah edəcəyi mövzunu, hikmət sahibi olan birisi bir-iki səmimi cümlə ilə ifadə edər və bu üslubu ilə qarşısındakı insanda gözəl təəssürat yaradar.. Bu çox vacibdir; ; hikmətli danışmaq öyrənilməli, dərs alınmalı bir şey deyil. Qaydaları, xüsusiyyətləri olmaz. Hikmət və təsirli danışa bilmək üçün səmimi olmaq və Allah Qatından bu nemətləri istəmək lazımdır. Allah hikmətli danışmağı istədiyi insana istədiyi anda ilham edir.

Hikmət və təsirli danışıq qabiliyyətinə ən gözəl nümunə Allahın sözü olan Qurandır. Allah bütün kitablarını eyni hikmətlə göndərmişdir. Ayələrdə belə buyurulur:

Onlara küfrdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir. Bu böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər?! (Qəmər surəsi / 4-5)