Allah bu dünyanı insanları sınamaq üçün yaratmışdır. O, hər insanı bəzən bolluq və gözəllik, bəzən də şiddətli sıxıntılar verərək imtahan edir. Hadisələri Quran əxlaqına görə dəyərləndirməyən insanlar çətinliyə düşdükdə nə edəcəklərini bilmir və ümidsizliyə qapılırlar. Halbuki Quranda Allahın bu barədə bildirdiyi, ancaq səmimi imana və təslimiyyətə sahib qulların görə bildiyi mühüm sirr vardır. Allah belə buyurmuşdur:

Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. (İnşirah surəsi, 5-6)

Ayələrdən də göründüyü kimi, insanın yaşadığı vəziyyət nə qədər ağır və çətin görünsə də Allah mütləq möminləri o çətinlikdən qurtaracaq və yüklərini xəfiflədəcək bir səbəb yaratmışdır.Mömin səbir edəndə və səbir göstərməyə qərarlı davrananda bütün çətinliklərin ardınca Allahın asanlıq verdiyini görəcəkdir. Belə ki, Allah başqa bir ayədə Ondan layiqincə qorxan qullarına doğru yolu göstərəcəyini və onları nemətləndirəcəyini müjdələmişdir:

…Allahdan qorxana, Allah çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən ruzi bəxş edər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər … (Talaq surəsi, 2-3)

Allah sonsuz mərhəməti, şəfqəti və ədaləti ilə hər hadisədə həm asanlıq yaradır, həm də insanları öz güclərinə görə sınayır. Allahın insanlara buyurduğu ibadətlər, onları sınamaq üçün yaratdığı çətinliklər və insanlara verdiyi məsuliyyətlərin hamısı onların gücünün çatdığı qədərdir. Allah bu sirri Quranda belə bildirir:

Yetim həddi-buluğa çatana qədər, – xeyirxahlıq (qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədilə istifadə etmək) istisna olmaqla, – onun malına yaxınlaşmayın! Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman, qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız (Ənam surəsi, 152)
İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. (Əraf surəsi, 42)
Biz hər kəsi yalnız qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. Dərgahımızda haqqı deyən bir Kitab vardır. Onlara zülm olunmaz. (Muminun surəsi, 62)

İnsanların böyük əksəriyyəti din əxlaqını yaşamağın həyatlarını çətinləşdirəcəyini, onlara bir çox ağır məsuliyyətlər yükləyəcəyini zənn edirlər. Bu, şeytanın dindən çıxarmaq üçün insanlara verdiyi vəsvəsədir. Əvvəlki mövzularda da toxunulduğu kimi, din əxlaqı asanlıqdır. Allah, iman gətirən insanlara çətinliklərin ardınca asanlıq dilədiyini bildirir. Həmçinin təvəkkül və qədərə iman kimi dinin təməl əsasları, insanın üzərindəki bütün ağırlıqları, çətinlikləri, sıxıntı və hüzn verən bütün hadisələri aradan qaldırır. Din əxlaqını yaşayan bir insan üçün sıxıntılı, kədərli və ya ümidsizlik verən heç bir səbəb qalmır. Allah, bir çox ayəsində Özünə itaət edənləri və dininə yardım edənləri köməyi ilə dəstəkləyəcəyini və onları həm dünyada, həm də axirətdə gözəl bir həyatla yaşadacağını vəd edir. Vədindən əsla dönməyən Rəbbimizin bu mövzu barədə sözləri belədir:

Müttəqilərə: “Allah nə nazil etmişdir?”– deyildikdə, onlar: “Xeyir (nazil etmişdir)!”– deyərlər. Bu dünyada xeyirli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Axirət yurdu isə daha xeyirlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. (Nəhl surəsi, 30)

Bununla yanaşı, Allah dininə tabe olanları bu asan yolda müvəffəq edəcəyinin sirrini də möminlərə Quranda belə müjdələyir:

O kəslərdir ki, öz cinsi orqanlarını (həmişə) qoruyurlar, zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar (buna görə heç) qınanmazlar. Bundan artığına can atanlarsa həddi aşanlardır. (Leyl surəsi, 5-7)

Quranda bildirilən bu sirlərdən də anlaşıldığı kimi, Allahın dininə səmimi olaraq yönələn insan ən başdan müvəffəq olacağı, dünyada da, axirətdə də qazanc əldə edəcəyi bir yolu seçmişdir. İnkar edənlər üçünsə, tam əksinə bir vəziyyət mövcuddur. Onlar da ən başdan məğlubiyyət, hüzn, bədbəxtlik və itki dolu bir dünya və axirət həyatına sahib olurlar. Onlar inkara qərar verdikləri anda, həm dünyalarını həm də axirətlərini itirirlər. Allah, bunu ayələrində belə bildirir:

"O (mömin) kəslər ki, əmanətlərini və vədlərini qoruyurlar. O kəslər ki, namazlarını öz vaxtlarında qılırlar. Məhz onlardır varis olanlarınız." (Leyl surəsi, 8-10)

Allah hər şeyin sahibi və yaradıcısıdır. Əlbəttə ki, Allahın dostluğunu, yardımını, dəstəyini qazanmak bir insan üçün bütün güclərin və dəstəklərin üzərindədir. Kim Allahın dostluğunu qazanarsa və Ona təslim olarsa, o insan dünyada və axirətdə çox böyük bir qazanc və gözəllik içində yaşayacaq, heç bir hadisədən və heç bir insandan zərər görməyəcək. Ağıl və vicdan sahibi hər insan Allahın Quranda bildirdiyi bu sirləri qavramalı, məntiqli və doğru olanı seçməlidir. İnkarcıların bu açıq gerçəkləri anlaya bilməmələri isə ayrı bir sirdir. Onlar nə qədər zəkalı və ya mədəniyyətli olsalar da, Allah onların ağıllarını almışdır və bu gerçəkləri görmələri əngəllənmişdir.

ADNAN OKTAR:

Əvvəllər evdə oturarkən "Salam aleyküm" deyərdilər tutub aparardılar. Yəni həftə səkkiz, gün doqquz mənim ikinci adresim polis idarəsi idi, davamlı məhkəmələrə gedərdim, həbs edilərdim, həbsə girərdim... Yəni ümumiyyətlə müəyyən bir dəlil olmurdu, sən bu dini təbliğ edirsənmiş, hardan bilirsən, sənə kim öyrətdi və ya bu cür məntiqsiz suallar. Təbii bəzən ifadəni cırıb atırdılar, ifadəni kimin istədiyi də bəlli olmurdu bəzən. Zənn edirəm bir az psixoloji təzyiq üçün edilirdi, yəni belə "diqqətli ol", "özünə gəl" kimi anladığım qədəri ilə...

Məsələn, dəlixanada da yatdım, məni yatırdılar, həmin vaxt ağıl xəstəsi kimi 10 ay yatdım, amma heç vaxt insan ciddi və dözülməz bir əzabla qarşılaşmır. Allah ayədə bildirdiyi kimi; "sizə dözə bilməyəcəyiniz yükü yükləmərəm. " Məsələn, həbsxanada da mən ədliyyə tibbdən gəldim, hər yer natəmiz, yaşlı bir adam pijama ilə ayaq üstə durur, dəlilər qışqırırlar, mənim olduğum kamera dəlilərin olduğu yer idi. Həbsxanada da dəli kamerasına qoymuşdular, var gücü ilə qışqıran dəlilər , zəif işıqlar, Allahın imtahanını, ağlını görəndə gülməyə başladım sevincdən.

Bir film səhnəsi kimi, belə bir qorxulu film hazırlanarsa necə olar onun kimi. Allah imtahan edir, o imtahan xoşuma gəldiyi üçün gülmüşdüm, çox yaxşı xatırlayıram. Yəni zövq aldığım üçün imtahanın şəklindən. Məsələn, dəlixanada da elə çılpaq dəlilər gəzir, üstünü başını batırmış halda, qışqırıb-bağıranlar, mən onların içində on ay qaldım, amma fəxr edirəm nə qədər gözəl bir imtahan idi. Yəni ən zövq aldığım hadisələrdən biridir bu imtahan. Allahın imtahanı... Nə qədər çətin olarsa o qədər məqbul. Allah eşqinin ən gözəl ifadə edildiyi yerlərdir bunlar. Nə qədər çətinlik varsa, Allah eşqi orada ən gözəl ifadə edilirdi. Çünki sevirsən, necə ifadə edəcəksən sevgini, elə deyilmi? Aşiqin əzab çəkməsi lazımdır sevdiyi üçün.

(Cənab Adnan Oktarın İran TV müsahibəsindən, sentyabr 2008)