Axirətə inanmayan və həyatın yalnızca bu dünyadan ibarət olduğunu zənn edən insanların əksəriyyəti dünyada güc, qüdrət və üstünlük əldə etməyə çalışır və həyatları boyunca bunun hərisliyi ilə yaşayırlar. Onlara görə gücün, üstünlüyün və şərəfin özünə məxsus ölçü və dəyərləri vardır. Buna görə də zəngin, idarəedici, sözü keçən və məşhur olmalıdırlar. Bunlardan birini itirdikdə isə bütün şərəf və etibarlarının məhv olduğunu düşünürlər. Halbuki bu çox böyük səhvdir və Allah onların bu səhvlərini Quranda belə bildirmişdir:

Müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər ki, onları qüdrət sahibi etsinlər. Xeyr! Qiyamət günü o bütlər onların ibadətini inkar edəcək və onların əleyhinə çıxacaqlar. (Məryəm surəsi / 81-82)

Güc və qüdrət sahibi yalnızca Allahdır və Allah bunları dilədiyinə verir. Buna görə də güc və üstünlüyü Allahdan istəmək əvəzinə, başqa səbəb və vasitə axtaranlar, bunları Allaha şərik qoşmuş sayılırlar. Çünki insana güc qazandırmaq üçün nə malın, nə etibarın, nə də sahib olduğu statusun özünə məxsus iradəsi yoxdur. Allah hər bir insandan bütün bunları bir anda ala bilər. Məsələn, yüksək statusa sahib olan insan bir anda malını, etibarını və mövqeyini itirə bilər. Çünki hər şeyin tək və həqiqi sahibi Allahdır.

Allah gücü və qüdrəti Ona dost olan, qəlbən bağlı və Qurana tabe olan qullarına verir. Qurana tabe olan insan axirətdə özünü Allahın qarşısında alçaldan, utandırıb peşman edən əxlaq və davranışa yol verməz. Heç bir insandan qorxmaz, kiminsə gözünə girməyə çalışmaz, heç kimin gücündən və ya qəddarlığından qorxub çəkinməz. Yalnızca Allahı razı etmək istər və yalnızca Allahdan qorxub çəkinər. Buna görə də heç bir zəifliyi və insanlar qarşısında nöqsanları yoxdur. Mal-mülkə, zənginliyə, yüksək statusa sahib olmasa da, Allah yardımı ilə onu güclü və şərəfli edər. Həmçinin o, Quran əxlaqını yaşamağın və imanın qazandırdığı şərəfi və üstünlüyü üzərində daşıyar. Allah bunu bir ayədə belə bildirmişdir:

... Halbuki qüdrət yalnız Allaha, Onun Elçisinə və möminlərə məxsusdur... (Münafiqun surəsi / 8)