İnsanların əksəriyyəti dünyaya elə bağlanırlar ki, sanki heç vaxt ölməyəcəklər. Buna görə də din əxlaqını yaşamaqdan, axirəti və ölümü düşünməkdən çəkinirlər. Halbuki bağlandıqları bu dünya həyatı çox qısa və müvəqqətidir. Ən çox yaşayan insan da bir gün öləcək. Bununla yanaşı dünya həyatı göründüyü qədər də uzun deyil. Uca Allah bu sirri bir çox ayədə insanlara bildirmişdir:

Allah kafirlərdən: “Yer üzündə neçə il qaldınız?” – deyə soruşacaq. Onlar: “Bir gün yaxud bir gündən də az qaldıq. Sən günləri sayanlardan soruş” – deyəcəklər. Allah deyəcək: “Siz orada çox az qaldınız. Kaş bunu biləydiniz! Yoxsa elə hesab edirdiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz heç vaxt Bizə qaytarılmayacaqsınız?” (Muminun surəsi / 112-115)
O Saatın gəldiyi gün günahkarlar dünyada bircə saat qaldıqlarına and içəcəklər. Onlar dünyada da haqdan belə üz döndərirdilər. (Rum surəsi / 55)

Yuxarıdakı ayələr öldükdən sonra sorğu-sual üçün toplanan insanlar arasında keçir. Ayələrdən də aydın olduğu kimi, insanlar öldükdən sonra dünyada çox az qaldıqlarını başa düşürlər. Yəni bizə 60-70 il kimi görünən müddət, əslində bir gün və ya bir gündən də azdır. Bu, insanın yuxuda günlərlə, aylarla, hətta illərlə yaşaması, ancaq oyandıqda yalnızca bir neçə saniyəlik yuxu gördüyünü başa düşməsinə bənzəyir.

Əslində insan bir az düşünsə dünyada yaşayarkən də bu qısalığı və keçiciliyi görə bilər. Məsələn, hər kəs özü üçün müəyyən planlar qurur, hədəflər seçir. Bu planları və hədəfləri də bir-bir geridə qoyur. Məktəbi bitirir, universitetə daxil olur, universiteti də bitirib iş sahibi olur... Bunlar böyük sürətlə gəlib keçir. 35 yaşına çatmaq ona çox uzaq görünsə də, qəfildən özünü 40 yaşında görür.

Dünyanın çox qısa olması Allahın Quranda bildirdiyi və düşünən hər bir insanın da yaşayarkən fərqinə vardığı həqiqətdir. Bu həqiqəti dərk edən insanların bu qədər qısa və müvəqqəti ömür üçün axirətdəki sonsuz və gerçək həyatı gözdən qaçırtması böyük ağılsızlıq olardı. Dünya həyatının keçiciliyi ilə bağlı Allahın insanları xəbərdar etdiyi ayələrdən bəziləri belədir:

Ey qövmüm! Bu dünya həyatı ancaq fani bir zövqdür, axirət isə qərar tutacağınız yurddur. (Mümin surəsi / 39)
Əsl həqiqətdə, bunlar ötəri dünyanı üstün tutaraq qarşılarındakı ağır günü görməməzliyə vururlar. (İnsan surəsi / 27)