İnsanların əksəriyyəti çoxluğun tabe olduğu və inandığı şeyin doğru olduğunu düşünür. Ancaq bu, tamamilə yanlış düşüncə tərzidir.Hətta onların çoxu sahib olduğu düşüncə və ya inancın səbəbini soruşduqda insanların əksəriyyətinin belə etdiyini dəlil göstərir. Halbuki Allah Quranda çoxluğa tabe olmağın insanı azdıra biləcəyini bildirir:

Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. (Ənam surəsi, 116)

Allah başqa bir ayədə isə insanların əksəriyyətinin iman gətirməyəcəyini bildirir:

Sən nə qədər çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. (Yusuf surəsi, 103)

Maidə surəsində isə “ murdar” olanların çoxluq təşkil edəcəyi bildirilmiş və ağıl sahiblərinin onlardan ehtiyat etmələri belə əmr edilmişdir:

De: “Murdar şeyin çox olması sənin xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz eyni ola bilməz”. Ey ağıl sahibləri! Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız.” (Maidə surəsi, 100)

Beləliklə, çoxluğun nə etdiyi, nəyə inandığı, nəyi müdafiə etdiyi bir insan üçün heç bir zaman etibarlı bir mənbə və ölçü ola bilməz. İnsanlar, “sürü psixologiyası” ilə çoxluğun etdiklərini təkrarlamağa meyillidirlər. Ancaq Allahın Quranda bildirdiyi bu sirri bilən möminlər çoxluğa deyil, sadəcə Allahın əmrlərinə və dininə tabedirlər.