Möminlərin hədəfi Allahın rizasını, rəhmətini və cənnətini qazanmaqdır. Ancaq insan zəif və unutqan yaradılmışdır. Buna görə də bir çox xətası və əskikliyi ola bilər. Bəndələrini ən yaxşı bilən, sonsuz mərhəmət və şəfqət sahibi olan Allah səmimi qullarının günahlarından keçəcəyini və onları yüngül sorğu-suala tutacağını bildirmişdir:

Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə, o, yüngül sorğu-suala tutulacaq və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır!
(İnşiqaq surəsi / 7-9)

Əlbəttə ki, Allah hər kəsin günahlarından keçməz. Allah təqsirlərindən keçərək bağışladığı möminlərin xüsusiyyətlərini də Quranda bildirmişdir:

Allah bir ayədə belə bildirir: “Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə (Cənnətə) daxil edərik.” (Nisa surəsi / 31) Bunu bilən möminlər Allahın qoyduğu hüdudlara diqqət edir, bu hüdudları aşmaqdan və harama girməkdən çəkinirlər. Əgər unudaraq, yanılaraq və ya qəflətə düşərək xəta etsələr, dərhal Allaha yönələr və tövbə edərək Ondan bağışlanma diləyərlər.

Allah hansı qullarının tövbəsini qəbul edəcəyini də Quranda bildirmişdir. Buna görə də bir insanın “necə olsa da Allah bağışlayar” deyib davamlı günah etməsi böyük yanlışlıqdır. Çünki Allah yalnız avamlıq üzündən pis işlər görən və bunu görən kimi inad etmədən və vaxt itirmədən tövbə edən və davranışlarını düzəldən qullarının tövbələrini qəbul edir. (Nisa surəsi, 17-18) 17-18)

Ayələrdən də ayın olduğu kimi bir insan qüsurlarının örtülməsi və məhşər günündə peşman olmaması üçün günah etməkdən qətiyyətlə qaçmalıdır. Günah edən bir mömin isə dərhal Allaha tövbə etməlidir.

Allah başqa ayələrdə də saleh işlər görənlərin günahlarından keçəcəyini bildirir. Bu ayələrdən bəziləri belədir:

O gün Allah sizi Toplanma gününə cəm edəcək. Həmin gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Hər kəs Allaha iman gətirib yaxşı işlər görsə, Allah onun günahlarını bağışlayar və onu ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir. (Təğabun surəsi / 9)
Ancaq tövbə edib iman gətirən və saleh əməllər edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah Bağışlayandır, Rəhimlidir! (Furqan surəsi / 70)

Bir insanın yalnız Allahın rizasını qazanmaq üçün etdiyi hərəkət və davranış saleh əməldir. Məsələn, din əxlaqını insanlara anlatması, təvəkkülsüz birinə qədəri xatırlatması, dedi-qodu edənə mane olması, evini və bədənini təmiz saxlaması, elmini və mədəniyyətini artırması, gözəl söz deməsi, insanlara axirəti xatırlatması, xəstə olana qayğı, yaşlı birinə sevgi və şəfqət göstərməsi, xeyirə xərcləmək üçün işləyib pul qazanması, pis sözə yaxşılıq və səbirlə cavab verməsi kimi davranışlar Allahın rizasını qazanmaq üçün edildikdə saleh əməl olar.

Allahın axirətdə pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz etməsini istəyənlər hər zaman Allahın razı olacağı rəftarı seçməlidirlər. Bunun üçün insanın axirət günü verəcəyi hesabı düşünməsi lazımdır. Məsələn, həmin günü cəhənnəm odunun yanında dayanan insana dünyada etdiyi pisliklər göstərilsə və ona deyilsə ki, bu əməllərinin bağışlanması üçün saleh işlər görməlidir, bu insanın necə davranacağı məlumdur.

Cəhənnəm alovunu qarşısında görən, oradakı insanların ümidsizliyini, peşmanlıqlarını, çəkdikləri əzaba görə çıxartdıqları iztirablı iniltiləri eşidən, oradakı əzabın necə olacağını gözləri ilə görən insan Allahı razı salan davranışları seçəcək və bütün gücü ilə cəhd edəcəkdir. Bu vəziyyətdəki insan saleh işlər görməkdə qətiyyən laqeydlik və tənbəllik etməz, Allahı razı salan davranış varkən, başqa yolu seçməz, ümidsiz ola bilməz və ya qəflətə düşməz. Çünki cəhənnəm burnunun ucundadır və ona sonsuz həyatını və Allahın əzabını anbaan xatırladar. Bu vəziyyətdəki insan görəcəyi işləri gecikdirməz və təxirə salmaz. Vicdanının əmr etdiyi hər şeyi dərhal və nöqsansız yerinə yetirər. İbadətlərində çox diqqətli və daimi olar.

Allah, məhz dünya həyatında da sanki cəhənnəmi görüb gəlmiş və ya hər an yanında görən biri kimi saleh işlər görən, Allahdan və axirətdən qorxub çəkinənlərin günahlarını gözəlliyə çevirəcəkdir

ADNAN OKTAR:

İslam bizə azad olmaq gücünü verir. Yəni bizi gözəl əxlaqın içinə salıb həyatı mənalı edir. Boş bir ruhdan bizi qoruyur. Məsələn, əgər namus anlayışı olmasaydı, insanın içi boşalardı. Yəni ruhu boşalardı. Məsələn, qadınların bir mənası qalmazdı. Qadın üçün də kişinin bir mənası qalmazdı. Çünki evin divarları olduqda o evin mənası olur. Məsələn, indi bu evin tavanı da var, divarları da. Bu zaman bu ev olur. Lakin bu evin tavanı və divarları üç kilometr uzaqlıqda olsa, bu ev, ev olmaqdan çıxar. Biz boşluqda qalarıq. Bambaşqa bir şey olar. Quranın qoyduğu hüdudlar həyatı gözəlləşdirir. Yəni gözəl əxlaq bizi xoş edir. Gözəl edir.

Məsələn, harada fədakarlıq edəcəyimiz, harada vəfalı olacağımız, harada sadiq olacağımız, harada şəfqətli və mərhəmətli olacağımızı Quran bizə bildirir. Əgər bunları bildirməsəydi, beynimizin içi bomboş olardı. Yəni beynimizdəki o gözəl şeylər, zövq aldığımız şeylər yox olardı. Məsələn, biz alicənablıq etdikdə zövq alırıq. Fədakarlıq etdikdə zövq alırıq, birini qoruduqda zövq alırıq. O zaman bu zövqlərin hamısını itirərdik, Allah qorusun. Quran bizə mükəmməl zövqlər bəxş edir. Quran əxlaqı hər şeydən çox üstün zövq almağımıza vəsilə olur.

Məsələn, Allah Quranda təmizliyi bizə öyrədir. Bu insanların bir-birini daha çox sevməsinə səbəb olur. Eqoistliyin, paxıllığın qarşısını alır. Quran, bizim daha çox bir-birimizi sevməmizi təmin edir. Beləliklə bizə sevmə azadlığı, dərinlik azadlığı verir Quran. Maksimum sevmək, maksimum dərinləşmək imkanını verir. Başqa cür hər tərəfə yayılan güc olardıq. Hər tərəfə gedən beyin də tamamilə dağılar. Sanki dəli olar. Yəni belə də düşünər, elə də düşünər, bu cür də düşünər. Üç yüz altmış dərəcə hər tərəfə gedən ağıl, bunda insan boğular. . Lakin Fatihə surəsində bildirildiyi kimi, insan doğru yolda getsə, çox qətiyyətli dünya əmələ gələr. Hər şey şəffaf, hər şey aydın və açıq olar və bu tam azadlıqdır. Başqa cür insan azadlığını itirər, özünü, mənliyini itirər.

(Cənab Adnan Oktarın Kanal 35 reportajından, 21 fevral 2009)