Quranda iman gətirənlərə bildirilən sirlərdən biri də Allah yolunda öldürülənlərin əslində “ölü” olaraq qəbul edilməyəcəyidir. Həmin insanların Allah Qatında diri olduqları bildirilmişdir. Ayələrdə belə buyurulur:

Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, onlar diridirlər; özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Onlar Allahın Öz lütfündən onlara verdiyi nemətlərə sevinir, arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. (Ali İmran surəsi / 169-171)
Allah yolunda ölənlərə: “Ölüdürlər!” deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz bunu duymursunuz.
(Bəqərə surəsi / 154)

Quranda Allah yolunda öldürülənlərlə bağlı daha bir sirr verilmişdir. Allah Qatında şəhidlərin hidayəti tamamlanır və cənnətə qəlub edilərək qurtulanlardan olurlar.

Rəbbi onlara belə cavab verdi: “Mən, sizlərdən yaxşı işlər görən – istər kişi, istərsə də qadın olsun, – heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin, əlbəttə, təqsirlərindən keçəcək və onları ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır”. (Ali İmran surəsi / 195)
Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra öldürülənlərə və yaxud ölənlərə Allah hökmən gözəl ruzi verəcəkdir. Həqiqətən, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır! Allah onları razı qalacaqları yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən, Allah Biləndir, Həlimdir! (Həcc surəsi / 59)

Allah yolunda öldürülən insanlarla bağlı bu ayələrdə bildirilən həqiqətlər də xalq arasında Quranın çox da bilinməyən sirlərindən biridir.