Bir Bir müsəlmanın dünyada çatmaq istədiyi ən böyük hədəflərdən biri Quran əxlaqının dünyaya hakim olması və insanların Allaha lazımi qədər qulluq etməsidir. Allah Quranda bu hədəflərə çatmağın yolunu möminlərə göstərmiş və belə buyurmuşdur:

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir. (Nur surəsi / 55)

Möminlər yalnızca Allaha ibadət edərək şərik qoşmasalar Allah Quran əxlaqını dünyada möhkəmləndirəcəkdir. Bu çox mühüm sirdir. Çünki bu ayə Quran əxlaqının bütün insanlara yayılma məsuliyyətinin tək-tək hər bir möminin üzərində olduğunu bildirir. Buna görə də hər vicdanlı mömin şərik qoşmaqdan qətiyyətlə çəkinməli və yalnızca Allaha ibadət etməlidir. Hər şeydən əvvəl şirk Allahın bağışlamadığı günahdır və insanı cəhənnəm əzabına sürükləyir. Lakin bir çox insan şirk dedikdə yalnızca bütlərə sitayiş edən bütpərəstləri düşünə bilər. Halbuki insanlar əsas gizli şirkə diqqət etməli və ondan çəkinməlidirlər.

Gizli şirk içində olan insan Allaha iman gətirdiyini, tək İlah və yaradıcı olan Allahı qəbul etdiyini və yalnızca ona tabe olduğunu söyləyə bilər. Ancaq əgər o Allahdan başqa varlıqlardan qorxursa, insanların tərifini və dəstəyini vacib hesab edirsə, dünyada malına və ya canına dəyəcək ziyandan qorxursa, ticarətini, ailəsini, nəsil-nəcabətini Allahdan və Allah yolunda cəhd etməkdən daha üstün və daha vacib hesab edirsə, demək ki, şirk içindədir.

Allahın bildirdiyi gerçək imanda Onun rizası hər şeydən üstündür. Allahdan başqa bütün varlıqlar, bütün qayğı, sevgi və yaxınlıqlar yalnızca Allahın rizasını qazanmaq üçün vasitə ola bilər. Ona verilən nemət üçün insanlara qarşı minnətdar olan, onları özünün qoruyucusu hesab edənlər də Allaha şərik qoşurlar. Çünki hər bir insana ruzi verən, onu yedirən, qoruyan və şəfa verən Allahdır. Əlbəttə ki, Allah bunları insan vasitəsi ilə həyata keçirə bilər. Məsələn, bir insana şəfa vermək istədikdə, bunu bir həkim vasitəsilə edər. Ancaq o insan həkimə ümidvar ola bilməz.

Şəfa tapan şəxs həkimə Allahın şəfasına vasitəçi etdiyi biri kimi baxar və təbii ki, sevgi və hörmət göstərər. Ancaq şəfanı verənin Allah olduğunu bilər və Ona şükür edər. Əks halda insanları Allaha şərik qoşmuş, Allahın sifətlərindən birini insanlara vermiş sayılar. Hər bir müsəlman gizli şirkdən qətiyyətlə çəkinməli, hər zaman daxilində səmimi sorğu-sual aparmalı, Allahdan başqasını dost, sirdaş və ya vəkil etməməlidir.

Adnan Oktar: Halbuki hər bir müsəlman Quranın dünyaya hakim olmasını istəməyə borcludur. Bir gün ərzində olursa, bir gün ərzində, bir saat ərzində olursa, bir saat ərzində, yəni təxirə sala bilməz, yüz illər sonraya təxirə sala bilməz. Bu haramdır. Elə deyilmi? Yəni müsəlman dünyanın Quran əxlaqını yaşamasını istəməyə borcludur. Çünki cinayət törədilirsə, yüzlərlə il sonra bu məsələ həll olar, sənin cinayətlərin davam etsin, deyilərmi? Oğurluqvarsa, bu yüzlərlə il sonra bitəcək, deyilərmi? Davam etsin, biz qarışa bilmərik, onsuz da bir şey etmək mümkün deyil, deyilərmi? Məhz Mehdi qorxusundan bu əsrdə İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağını söyləyə bilmirlər, məhz Mehdi qorxusundan. Hz. Məsihin qorxusundan bunu söyləyə bilmirlər... Belə bir şeyə qarşı dilsiz qalmaq olarmı? Səssiz qalmaq olarmı? İslam əxlaqı hakim olmayacaq deyən adamlara nə deyək? Susaqmı? Bu çox böyük anormallıqdır, çox böyük cinayətdir. Haramdır bu. Məsələn, biz namaz qılacağıq, lakin dəstəmaz üçün su tapa bilmirik. Adam deyəcək ki, yüz il sonra su axacaq, o vaxt da namaz qılarıq, dəstəmaz alarıq. İndi suyu tapmaq çox çətindir, məhz belə şəraitdə. Taparsan. Artezian açıb taparsan. Sənin qazaraq gecə-gündüz su tapmaq üçün çalışmağın artıq fərzdir. Elə deyilmi? “Mənə nə” deyə bilməzsən. Eşəcəksən, 50 metr, 50 metrdə tapmasan 100 metr, 100 metrdə tapmasan 150 metr, mütləq o suya çatacaqsan. Allah su ilə dəstəmaz alacaqsınız deyir. Allahın Quranı göndərməsinin səbəbi nədir?

Buradakı gözəl əxlaqı bütün dünya yaşasın deyə göndərir. Quran bir qövmə, bir irqə göndərilməmişdir. Bütün dünyaya göndərildi. Allah bütün dünyaya hakim edin deyir. “Allah nurunu tamamlayacaqdır...” deyir Allah – şeytandan Allaha sığınıram – “... müşriklərin xoşuna gəlməsə də”. Allaha şərik qoşanların, Allahdan ümid kəsənlərin xoşuna gəlməyə bilər, saxtakarların xoşuna gəlməyə bilər, cahillərin, qəflətdə olanların xoşuna gəlməyə bilər. Bunlar bizi maraqlandırmaz. Haqqı müdafiə etmək bizim borcumuzdur. Necə ki, Allaha çox şükür, mən Türk İslam Birliyindən bəhs etməyə başladıqdan sonra, gördünüz, bir ovuc insanıq, ətrafımda bir ovuc insan var, sel kimi Türk İslam Birliyi yayılmağa başladı. Hər gün bir xəbər eşidirik.

(Cənab Adnan Oktarın Çay TV reportajından, 26 noyabr 2009)