Allah doğrunu yanlışdan ayırma bacarığını yalnız Özündən qorxanlara verir və bu Quran ayələrində də müjdələnən bir sirdir. "ağıl"dır. Uca Rəbbimiz Ənfal surəsində belə bildirir:

Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla nahaqqı ayırd etmə bacarığı verər, günahlarınızdan keçər və sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir. (Ənfal surəsi, 29)

Allah inkar edənlərin ağıl və şüurlarını bağlayır. Bu insanlar nə qədər zəkalı olsalar da, yarım ağıllıdırlar və din barədə aydın mövzu olsa belə onu anlamırlar. Ağıl sadəcə möminlərə xas olan bir xüsusiyyətdir. Toplum içində əksər insanlar zəka ilə ağlın eyni olduğunu zənn edir. Halbuki zəka hər insanın sahib olduğu zehni qabiliyyətdir. Məsələn, bir insanın atom mühəndisi olması və ya riyazi bacarığının olması onun zəkalı olduğunun göstəricisidir. Ağıl isə insanın Allahdan qorxması və vicdanı ilə hərəkət etməsi ilə artan bir xüsusiyyətdir, yəni zəka ilə əlaqəsı yoxdur. Bir insan çox zəkalı ola bilər, amma Allah qorxusu yoxdursa, o insan ağıllı deyildir.

Buna görə də ağıl inananlara verilən çox böyük bir nemətdir. Qavrayış əskikliyi olan insan isə düşdüyü vəziyyətin də fərqində olmaz. Məsələn, sahib olduğu gücün və imkanın özündən qaynaqlandığını zənn edən bir insan bununla öyünər, təkəbbürə qapılar və daim özünü ön plana çəkməyə çalışar. Bu onun ağılsızlığının göstəricisidir. Çünki insan ağıl sahibi olarsa, Allah diləmədikcə heç nəyə qadir olmadığını bilər və ona görə də təvazökar davranar.

Bəzi insanlar Allahın diləməsi ilə bir neçə saniyə ərzində əllərindəki bütün mülkü itirə biləcəklərinin və ya ölümlə qarşılaşanda hər şeyi dünyada qoyub hesab vermək üçün cəhənnəmin kənarında dayana biləcəklərini düşünmürlər.Bunlar ağıllarına belə gəlmir. Halbuki bu həqiqətlər onların sahib olduqları hər şeydən daha realdır. Ancaq Allahdan qorxan möminlər bunun şüurundadırlar və onlar dünya həyatının keçici zövqlərinə qapılmırlar. Möminlər hər şeyin iç üzünü bilərək və gerçəklərin fərqində olaraq yaşayır. Allah iman gətirdikləri üçün möminlərə zehin açıqlığı verir. Allaha olan bağlılıqları, dərinlikləri daim artır və Allahın yaratmasındakı sirlərə daha çox yiyələnirlər.

ADNAN OKTAR:

Allah sevgisindəki bütün gözəlliklərin və incəliklərin kökü Allah qorxusudur. Məsələn, səbirli olmaq Allah qorxusundan qaynaqlanır, fədakarlıq, cəsarət, sevgi dolu olmaq. Bütün bu gözəl xüsusiyyətlərin kökündə Allah qorxusu vardır . İnsan ağlı da Allah qorxusundan qaynaqlanır. Yəni Allahdan qorxduğu üçün insanların şüurları açılır, əks təqdirdə ağlı qapanır insanın, şüuru dumanlanır. Allah qorxusu ağlı açır və Allah sevgisini artırır. Bu çox böyük bir nemətdir və cənnətin şiddətli sevilməsinə vəsilə olur. Yəni insan nə qədər Allahdan qorxarsa, o qədər şiddətlə Allahı sevər, o qədər də ruhu sevgi ilə dolar. . İnsan Allahdan qorxmasa, bəsirəti və fərasəti qapanar, comərdliyi , bağışlayıcılığı, diqqəti, ümumiyyətlə hər şeyi itər. Allah qorusun.

(Cənab Adnan Oktarın Ekin TV reportajından, 12 Mart 2009)