Sonsuz mərhəmət və güc sahibi olan Allah Quranda insanlara çox yaxın olduğunu, Özünə dua edənlərin duasını qəbul etdiyini bildirir. Bununla əlaqədar ayələrdən biri belədir:

Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.
(Bəqərə surəsi, 186)

Allah ayədə də bildirdiyi kimi, hər kəsə çox yaxındır. O, bütün insanların arzusunu, düşündüklərini, pıçıltı ilə danışdıqlarının hamısını bilir. Dolayısilə, Allah Ona dua edib bir şey istəyən hər kəsi eşidir. Bu, insanlar üçün böyük nemətdir və Allahın rəhmətinin və sonsuz gücünün təzahürüdür.

Allah sonsuz güc və elmə sahibdir və dünyadakı hər şeyin sahibidir. Güclü kimi görünən bütün insanlar, zənginliklər və ehtişamlı göy cisimlərindən tutmuş yerin dərinliyində yaşayan kiçik canlılara qədər hər varlıq Allaha aiddir və Onun iradəsinə tabedir.

Bu həqiqətə iman gətirən insan Allahdan hər şey istəyə bilər və Allahın duasını qəbul etməsini uma bilər. Məsələn, ağır xəstəliyə tutulan insan mütləq bütün tibbi tədbirləri almalıdır. Lakin şəfanı Allahın verdiyini bilib dua etməlidir. Bununla yanaşı, daxilən hər hansı bir əndişəsi olan insan Allahın qəlbinə rahatlıq verib bütün qorxulardan xilas olması üçün dua edə bilər. Həmçinin işdə çətinliklə qarşılaşdıqda yenə Allaha dua etməklə asanlıq istəyə bilər. Bu istəklərin sayını daha da çoxaltmaq olar.

Lakin bu mövzuya aid Quranda bir sirr də vardır. Allah bir ayədə “İnsan xeyir dilədiyi kimi, şər də diləyir” (İsra surəsi, 11) şəklində bildirir. Məsələn, bir şəxs uşaqlarının gələcəyi üçün Allahdan böyük mülk və zənginlik istəyə bilər. Lakin Allah onun diləyində bir xeyir görməyə bilər. Ola bilər ki, zənginlik uşaqların ərköyün böyüyüb sonra da yolunu azmasına səbəb olar. Allah həmin adamın duasını eşidər və ona ən xeyirli şəkildə qarşılıq verər. Yaxud birisi getdiyi yerə tez çatmaq üçün dua edər və yolda tanışına rast gəlib yubanar. Bəlkə də həmin adamdan axirəti üçün faydalı yeni sözlər eşidər. Odur ki, Allah bunu bilir və həmin adamın duasına ən xeyirli şəkildə qarşılıq verər. Yəni ki, Allah o insanı eşidir, amma onun üçün xeyir görmürsə, daha xeyirli olanı yaradır. Bu, çox əhəmiyyətli sirdir.

Bu sirri bilməyənlər Allaha dua etdikdən sonra duası gerçəkləşmədikdə Allahın onu eşitmədiyini zənn edir. Bu, çox yanlış və cəhalətli inancdır. Çünki Allah insana şah damarından da yaxındır (Qaf surəsi, 16). O, insanların hər danışığından, hər düşüncəsindən və həyatının hər anından xəbərdardır. İnsan yatarkən belə Allah onun hər halını və yuxuda gördüklərini bilir. Bunların hamısını Allah yaradır. Dolayısilə, insan hər dəfə Allaha dua etdikdə bu duanın bir ibadət olaraq qəbul edildiyini bilməli və duasına ən xeyirli zamanda və ən xeyirli şəkildə qarşılıq veriləcəyinə iman gətirməlidir.

Dua hər insan üçün dəyərli ibadət və böyük nemətdir. Çünki Allah insana dua vasitəsilə Özünün xeyirli və gözəl gördüyü hər şeyə çatmaq imkanı vermişdir. Allah “Əgər yalvarmağınız olmasaydı, Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi” (Furqan surəsi, 77) ayəsi ilə duanın insanlar üçün əhəmiyyətini bildirir.

ADNAN OKTAR:

Allah bizə asan olanı göstərib. Allah deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram, səmimi qullarım xilas olar. Nə böyük fərahlıq, nə böyük gözəllikdir. Səmimiyyət dünyanın ən zövqlü olaylarından biridir, yəni iman və səmimilik.

Çox rahatlıqdır, bir nurdur, yəni qəlbin fərahlığıdır. Səmimi olan qullar Allahdan çox qorxub Onu çox sevsələr və Quran əxlaqına ciddi yanaşsalar, Allah onsuz da cənnəti onlar üçün yaratmışdır. Yəni Rəbbimiz deyir ki, Allah sizə acı verib də nə etsin; buna aid ayə var. “Allah sizə zülm etməz”, -deyir Allah. Allah bizim həmişə yaxşılığımızı istəyir, gözəl olmağımızı istəyir, hüceyrələrimizə kimi bizi gözəl yaratmışdır.

Allah bizim üçün işıq və kölgə yaratmışdır; xüsusi dad və qoxular, gözəl musiqilər, gözəl insanlar yaratmışdır. Gözəllik duyğusu vermişdir, hər cür nemətlə bizi mükafatlandırmışdır, Allaha həmd olsun. Biz də ibadət və dualarımızla, sevgi və bağlılığımızla qarşılıq verəcəyik. Belə olduqda, inşaAllah, cənnətə getməyi uma bilərik, lakin Allahın məqsədi onsuz da qullarını cənnətə göndərməkdir. Yəni cəhənnəm cənnətin dəyərini artırmaq üçün vasitədir.

(Cənab Adnan Oktarın Çay tv müsahibəsindən; 25 fevral, 2009)

ADNAN OKTAR:

Yuxuda Allahın bir çox hikməti var, çoxlu məqsədi vardır. Allahu-aləm deyib açıqlayaq: bir məqsədi tərbiyə etməkdir, çünki yuxuda insan çox çətin mühitə düşür, qarışıq hadisələrlə qarşılaşır. Şüuru yarı qapalı olsa da, yenə müsəlman kimi davranar, yəni gözəl hərəkətlər etməyə çalışar. Ona görə müsəlman dua etməlidir ki, yuxuda da şüuru açıq olsun, müsəlman kimi davransın.

Bu, mümkündür. Məsələn, peyğəmbərlərin yuxuları çox açıq və sərihdir, yəni eyni ibadətlərini edirlər və şüurları açıq olur. Möminlərin də belə gücü ola bilər, Allahdan bunu istəsinlər. Bundan başqa, kainatın insanların beynində yaradılmış xəyal olduğunu Allah hər gün isbat edir, insanlara göstərir. Xaricdə gerçəyi var, lakin siz xəyalı ilə təmasda olursunuz. Biz həmişə görüntüsü ilə təmasda oluruq. Eynilə kameranın xarici aləmi çəkib içəridə ekranda bizə göstərdiyi kimi. Xaricdə aləm var, kamera da çəkir; gözlər kamera hökmündədir. Göz görmür, kordur; insanın hər iki gözü kordur, heç bir şeyi görmür. Göz yalnız kameranın işini görür. Beyinə gedən elektriki insanın ruhu görür, xəyalını görür və həqiqətən də olduğunu düşünür. Allah elə mükəmməl yaratmışdır. Sərtlik hissi, qoxunu, küləyi hiss etmək, hər cür hiss, xüsusilə görüntünün və səsin üçölçülü olmasından dolayı insan, həqiqətən də xaricdə maddənin varlığı ilə birbaşa əlaqədə olduğunu zənn edir. Demək olar ki, insanların 99%-i yanılır. Allah dünyada belə bir mükəmməl sistem yaratmışdır.

(Cənab Adnan Oktarın Kaçkar tv müsahibəsindən; 29 yanvar, 2009)

Dua vaxtları insanın Allaha yaxınlığının, dostluğunu və Ona nə qədər möhtac olduğunun anlaşıldığı vaxtlardır. Çünki insan dua edərkən həm Allahın qarşısında nə qədər aciz olduğunu anlayır, həm də ona Allahdan başqa heç bir gücün yardım edə bilməyəcəyinin fərqinə varır. İnsanın duasında səmimiyyəti isə Allahdan istədiyi şeyə nə qədər ehtiyac duyduğunu hiss etməsi ilə əlaqəlidir. Məsələn, hamı dünyaya sülh və hüzurun gəlməsi üçün dua edə bilər. Lakin savaş mühitindəki insan başqalarına görə çətin durumda olduğu üçün Allaha daha çox yalvarmaqla dua edər. Yaxud da dənizdə fırtınaya düşənlər, qəza baş verən təyyarədəkilərin hamısı Allaha yalvara-yalvara dua edərlər. Allah bir ayədə bunu belə bildirir:

De: “Acizanə və gizlicə: “Əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq”, -deyə yalvardığınız zaman sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir?”
(Ənam surəsi, 63)

Allahın Quranda insanlara bildirdiyi yalvararaq edilən duadır:

Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları sevməz! (Əraf surəsi, 55)

Allah başqa bir ayədə isə sıxıntı və ehtiyac içində olanın duasını qəbul etdiyini bildirir:

Darda qalan kimsə yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri sovuşduran və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbudmu var? Siz necə də az düşünürsünüz?
(Nəml surəsi, 62)

Əlbəttə, bir insanın Allaha yalvarması üçün ölüm təhlükəsində olması şərt deyil. Bu nümunələr insanların səmimi dualarının hansı ruh halını gərəkdirdiyini, ölümə yaxın zamanlarda Allaha necə yönəldiklərini müqayisə edə bilmək baxımından verilir. Allaha könüldən bağlı olan möminlər isə ölümü görməsələr belə, Rəbbimizə həmişə səmimiyyətlə və acizliklərini bilərək möhtac halda yönələrlər. Bu, onları inkar edənlərdən və imanı zəif olanlardan ayıran xüsusi özəllikdir.

İnsan halal-haram hədləri daxilində Allahdan hər şey istəyə bilər. Çünki daha öncə də müəyyən edildiyi kimi, Allah bütün kainatın tək hakimi və sahibidir. Əgər diləyərsə, insana hər dilədiyini verər. Dua ilə Allaha yönələn insan Allahın hər şeyə gücünün yetdiyinə, hər istəyinin Allah üçün asan olduğuna və duası xeyirlə nəticələnəcəksə, Allahın istəyini gerçəkləşdirəcəyinə iman gətirməlidir. Quranda nümunələri verilən peyğəmbərlərin və saleh möminlərin duaları möminlərin Allahdan nə istədiklərinə dair bir örnəkdir. Məsələn, hz. Zəkəriyya Allahdan xeyirli soy istəmişdir və xanımının sonsuz olduğuna baxmayaraq, Allah onun duasına qarşılıq vermişdir:

Bir zaman (Zəkəriyya) Rəbbinə gizlicə dua edib demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş, başım da ağappaq ağarmışdır. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində bədbəxt olmamışam. Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə Öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yaqub nəslinə varis olsun. Ey Rəbbim! Elə et ki, o, (Sənin) razılığını qazanmış olsun!” (Məryəm surəsi, 3-6)

Allah hz. Zəkəriyyanın duasını qəbul edib onu hz. Yəhya ilə müjdələmişdir. O, bu müjdəni alarkən xanımı doğuma uyğun olmadığından təəccüblənmişdir. Allahın mələkləri vasitəsilə hz. Zəkəriyyaya verdiyi cavab möminlərə dua baxımından xüsusi sirr təşkil edir:

O dedi: “Ey Rəbbim! Zövcəm sonsuz bir qadın ikən, özüm də qocalığın son həddində olduğum halda mənim övladım necə ola bilər?” (Mələk) dedi: «Elədir, lakin Rəbbin buyurdu: “Bu, Mənim üçün asandır. Axı əvvəlcə sənin özünü də sən heç bir şey deyilkən xəlq etmişdim!”» (Məryəm surəsi, 8-9)

Quranda duası qəbul olan bir çox peyğəmbərin xəbəri verilir. Məsələn, hz. Nuh hidayət tapmaları üçün hər yolu sınadığı, lakin azğınlığı getdikcə artan qövmü üçün Allahdan əzab istəmiş və Allah bu duaya qarşılıq olaraq qövmünə onları tarixə qovuşduracaq cəza vermişdir.

Sıxıntı üzündən hz. Eyyub da Allaha səslənib “Mənə, həqiqətən də, bəla düçar olubdur. Sən rəhmlilərin ən rəhmlisisən!” (Ənbiya surəsi, 83) -demişdir. Allah hz. Eyyubun duasının qarşılığını Quranda belə xəbər verir:

Biz onun duasını qəbul etdik və ona düçar olmuş bəlanı aradan qaldırdıq. Öz tərəfimizdən bir mərhəmət və ibadət edənlərə bir ibrət olsun deyə, ailəsini ona qaytardıq, üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. (Ənbiya surəsi, 84)

Dolayısilə, dua edənlər Allahın hər şeyə gücünün çatdığını və Allahın “ol” əmri ilə hər şeyin bir anda olacağını bilməli, həmçinin bunlara iman gətirərək Allahdan istəməlidir. Ayədə də bildirdiyi kimi, Allah üçün hər şey asandır və Allah hər duanı eşidib bilir.

Dolayısilə, dua edənlər Allahın hər şeyə gücünün çatdığını və Allahın “ol” əmri ilə hər şeyin bir anda olacağını bilməli, həmçinin bunlara iman gətirərək Allahdan istəməlidir. Ayədə də bildirdiyi kimi, Allah üçün hər şey asandır və Allah hər duanı eşidib bilir.

ADNAN OKTAR:

“Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma”. (Əraf surəsi, 205) Baxın, “səhər-axşam”, yəni müntəzəm; “səsini qaldırmadan”, qışqıraraq deyil; “ürəyində”, yəni özünün eşidəcəyi səslə; “qorxaraq”, yəni böyük diqqət və eşqlə; “yalvararaq”, yəni aciz olduğunu bilərək; “yad et”, yəni dua et, Allaha yaxınlaş, elə deyilmi, Allahı o şəkildə zikr elə. “Qafillərdən olma”. Baxın, bu da fərzdir. Diqqət edin, səhər-axşam bir, yüksək olmayan səs iki, özünün eşidəcəyi səslə üç... yəni yalvararaq, həyəcanla zikr elə.

“Nə olur ki onda? Bəs başqa cür dua etsəm?”-deyir adam. Duada sirr var. Yəni dua haqqı ilə ediləndə böyük nəticə alınır. İnsanlar bunu bilmir. Yəni: “Dua edirəm, olmur”, -deyir. Hər dua qəbul olur. Təzahür etməyə bilər, lakin onun savabını alırsan. Aydın oldumu? Bir ibadətdir dua, Allah rizası üçün edilir. Olmursa, bir xeyir vardır.

Deyir ki, məsələn, Amerikaya gedəcəyəm. Qardaş, bəlkə, orda başına bir iş gələcək, Allah onu əngəlləmiş olur, bir xeyir var. Allaha həmd etməlidir.

Onda bir hikmətin olduğunu düşünməlidir. Məsələn, avtobusa çata bilmir, əsəbiləşir. Təvəkkül et, bir xeyir var. Yol qəzası olur, yenə də bir xeyir var. Allah onu daha böyük bəladan qurtarmışdır, Allah Özünə döndərmək istəmişdir, dərin düşünməyinə vəsilə olmuşdur. Bəlkə, dünyaya dalmışdır, bəlkə buna görə cəhənnəmə gedəcək, Allah Özünə döndərmək üçün qəza meydana gətirir. O, ölümü düşünər, axirəti düşünər, artıq dünyadan keçib Allaha təslim olar. Daha təvazökar, şəfqətli olar və savab qazanar. Çevrəsindəkilər onunla maraqlanıb şəfqət göstərər, ordan da savab qazanar həmin insanlar. Bundan başqa, imtahanın təbii mühiti yaranmış olar və bütün insanlara ibrət olar, bu yöndən də savab vardır və qədərdədir o. Yəni deyir ki, məsələn, mən sağa-sola baxsaydım, o maşın vurmazdı məni. Sağa-sola deyil, istəsən lap teleskopla bax, yenə də sakitcə gedib maşının altına girərsən. Onu heç kim əngəlləyə bilməz, qədərdə varsa olacaq. Tədbir təqdiri pozmaz.

Ona görə peşmanlıqda məqsəd bir daha etməməkdir. Lakin hikmətlə olduğunu deməlidir adam. Yəni mütləq bir xeyir var. Bir daha olmaması üçün təcrübədir bu. Yoxsa hanı deyirlər ha, vay-vay, bunu etdiyinə peşman olub, gedib içki filan içir, başını divara vurur- bunlar rəzillikdir, belə şeylərə gərək yoxdur.

Ən doğru olanı xeyir olduğunu düşünüb davam etməlidir. Çünki bura imtahan yeridir. Yol qəzası da, xəstəlik də, ölüm də ola bilər, elə deyilmi? Baxın, cavan da ölür, 90 yaşında da ölür, ona da hönkür-hönkür ağlayırlar; 100 yaşında ölür, ona da ağlayırlar. Qardaş, nə istəyirsiniz, onu sizmi yaratdınız? Allah yaratdı. O, verdi, O da aldı. Niyə dərd çəkib ağlayırsınız? Cənnətə gedibsə, sevin. Dünyada qalıb nə edəcək? Cənnət heç dünya ilə müqayisə edilərmi? Həm də sonsuz həyata qovuşur. Cəhənnəmə də gedibsə, deməli, ora layiqdir, ona da sevin, elə deyilmi?

(Adnan Oktarın Mavi Karadeniz tv müsahibəsindən; 5 yanvar, 2010)

Allahdan lazımi qədər qorxmayan və axirətə qəti inanmayan insanların istəkləri yalnız dünyaya aid olur. Onlar zənginliyi, mülkü, etibarı ancaq bu dünya həyatı üçün istəyirlər. Allah yalnız bu dünya üçün istəyənlərin axirətdə qazanclarının olmayacağını bildirir. Möminlər isə həm dünya həyatı, həm də axirət üçün Allahdan istəyirlər. Çünki axirətin dünya həyatı qədər qəti və yaxın olduğuna iman gətirirlər. Allah bunu Quranda belə xəbər verir:

İnsanlar arasında: “Ey Rəbbimiz! Bizə elə bu dünyada ver!”– deyənlər vardır. Belə şəxslərin axirətdə heç bir payı yoxdur. Onlardan: “Ey Rəbbimiz! Bizə həm dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi od əzabından qoru!”– deyənləri də vardır. Belələri üçün qazandıqları (əməllərə) görə bir pay vardır. Allah tez haqq-hesab çəkəndir. (Bəqərə surəsi, 200-202)

Möminlər də dua edərkən Allahdan sağlamlıq, zənginlik, elm və gözəllik istəyərlər. Ancaq onların duasında Allahın razılığı və dinə uyğun niyyət vardır. Məsələn, zənginliyi Allah yolunda istifadə etmək üçün istəyərlər. Bununla bağlı Allahın Quranda nümunə verdiyi peyğəmbərlərdən biri hz. Süleymandır.

Hz. Süleyman Allahdan heç kimin əldə edə bilməyəcəyi qədər böyük mülk istəmişdir. Bunu dünya həvəsi ilə deyil, Allah yolunda istifadə edib dini təbliğ etmək üçün və Allahı zikr etmək üçün istəmişdir. Hz. Süleymanın Quranda bildirilən sözləri onun səmimi niyyətinin göstəricisidir. Ayədə belə buyurulur:

O dedi: “Mən gözəlliyi Rəbbimin zikrindən dolayı sevirəm. (Sad surəsi, 32)

Allah hz. Süleymanın bu duasını qəbul etmiş, ona həm dünyada böyük mülk vermiş və həm də onu axirət nemətləri ilə mükafatlandırmışdır. Bununla yanaşı, yalnız dünya həyatını istəyən, axirəti düşünməyənlərə də Allah dünyada istəklərini verir. Ancaq onlara axirətdə əzab dolu həyat vardır. Dünya həyatında sahib olduqları heç bir neməti axirətdə əldə edə bilməzlər.

Allah bu əhəmiyyətli bilgini Quranda belə bildirir:

Biz axirət savabını istəyənin savabın artırar, dünya qazancını istəyənə də ondan verərik. Lakin onun axirətdə heç bir payı olmaz. (Şura surəsi, 20)
Kim gəldi-gedər dünyanı istəsə, orada ona – dilədiyimiz kimsəyə istədiyimiz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və qovulmuş halda girəcəyi cəhənnəmə atarıq. (İsra surəsi, 18)